DOJO KUN

PIĘĆ ZASAD DOJO

一、人格完成に努むること
Hitotsu! Jinkaku Kansei ni Tsutomuru Koto! Raz! Dążyć do doskonałości charakteru
一、誠の道を守ること
Hitotsu! Makoto No Michi O Mamoru Koto! Raz! Bronić ścieżek prawdy!
一、努力の精神を養うこと
Hitotsu! Doryoko No Seishin O Yashinau Koto!  Raz! Krzewić ducha wysiłku!
一、礼儀を重んずること
Hitotsu! Reigi O Omozuru Koto! Raz! Szanować zasady etykiety! 
一、血気の勇を戒むること
Hitotsu! Kekki No Yu O Imashimuru Koto! Raz! Strzec się porywczej odwagi!

Źródło: www.karate.pl