definicja

KARATE

“Zwycięstwo samo w sobie nie jest w karate tradycyjnym celem ostatecznym.
Karate tradycyjne jest sztuką samoobrony, która wykorzystuje wyłącznie i w najbardziej skuteczny sposób ciało ludzkie. Znajdują w nim zastosowanie głównie techniki bloków, ciosów,
uderzeń i kopnięć, w połączeniu z innymi powiązanymi z nimi ruchami”.

(Statut ITKF, Artykuł 1, Ustęp 1.)

Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych
zdolności fizycznych i umysłowych. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu doskonałości technicznej następuje wszechstronny rozwój możliwości jednostki ludzkiej. Podczas gdy osiąganie kolejnych szczebli w hierarchii sportowej jest sprawą wyłącznie doskonalenia techniki, poszukiwania karate tradycyjnego nie napotykają na drodze swego rozwoju żadnych ograniczeń. Jedyne istniejące graniceto zdolność człowieka do poszerzania sfery swych możliwości oraz potencjał w dążeniu do nowychosiągnięć, a i te należy ustawicznie próbować przekraczać.

Źródło www.karate.pl