SKŁADKI

50 zł. – składka miesięczna w placówkach przedszkolnych

100 zł. – składka miesięczna za udział w treningach 1x w tygodniu w placówkach szkolnych

120 zł. – składka miesięczna za udział w treningach 2x w tygodniu w placówkach szkolnych

REGULAMIN PŁATNOŚCI:
  1. Składka członkowska jest stała, w każdym miesiącu taka sama (bez względu na ilość obecności), jest ona skalkulowana na cały rok szkolny!!! 
  2. Płatności składek dokonujemy do 5-go każdego miesiąca z góry za dany miesiąc. Po tym terminie opłata jest wyższa o 10 zł. (nie dotyczy przedszkoli).
  3. Tylko 100% nieobecności w danym miesiącu zwalnia z płatności składki i jest ona przeniesiona na kolejny miesiąc. 
  4. W miesiącach lipiec i sierpień NIE DOKONUJEMY PŁATNOŚCI.

ZNIŻKI:
10 zł. zniżki przysługuje rodzeństwom na drugie i kolejne dziecko.

HONORUJEMY KARTY:


Dane do przelewu: 
CKKT BUSHI , 
ul. Machulskiego 31
95-070 Aleksandrów Łódzki

ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1461 1000 0090 3070 6791

Tytułem:
Składka członkowska, placówka, miesiąc, imię i nazwisko uczestnika zajęć.
(np. Składka członkowska SP1, wrzesień 2023 Jan Kowalski).